Ydelser & priser

Pris for anbringelse 2024 pr påbegyndt døgn:

8.403,-

7.040,-

8.403,-

Uanset hvilket modul vi arbejder med, er følgende ydelser inkluderet:
 • Socialpædagogisk anbringelse efter §66 i Serviceloven.
 • Dag-til-dag opsigelse på modul A og B,  løbende måned +30 dages opsigelse på modul C
 • Ophold på opholdsstedet og fuld forplejning 365dage/år, 7 dage/uge, 24 timer/døgn
 • Døgnbemanding med personale med de rette kompetencer til målgruppen
 • Socialpædagogisk indsats på handleplanspunkterne, tilpasset aktuel udviklingszone.  Herunder udarbejdelse af behandlingsplan (”UB-plan”) og risikohandleplan.
 • Daglig journalføring af behandlingen, skriftlig afrapportering i statusrapport ved afslutning af anbringelsen, og/eller efter 3 mdr, og løbende hvert halve år.  Løbende mundtlig og skriftlig overlevering efter behov.
 • Lomme- og tøjpenge efter gældende takster fra KL.
 • Al transport der er relevant for opfyldelsen af handleplansmålene, herunder til og fra samvær med familien
 • Inddragelse af tilknyttet psykolog efter behov, fx til behandlingsplan, statusmøde, psykologisk screening/udredning, samtaler eller personalesupervision.
 • Tværfagligt samarbejde og håndtering af den unges kontakt med uddannelsesinstitutioner, PPR, UU-vejledning, psykiatri, politi, domstole, kriminalforsorg, etc.
 • Pædagogisk relevante fritidsaktiviteter, herunder koloni.
Derudover kan følgende ydelser tilkøbes:
 • Udredning – spørg for en individuel pris
 • Misbrugsbehandlingsforløb á 13 gange efter PAV-principperne: spørg for en individuel pris

Akut tjeneste 24 timer i døgnet

Akut telefon

22 38 03 58

Akut telefon

22 15 29 72

OPHOLDSSTEDER.DK Sammen er vi bedre

Akuttjeneste
med 1-1 bemanding

Varighed op til 3 døgn.

Akut og hurtig afhentning og professionel opstart af hhv. frivillig, tvangs- og domsanbringelser. Vores pædagoger kan træde til hurtigt, og ved, hvordan de skal agere professionelt.

Læs mere om modul a

Længerevarende
forløb

Varighed mere end 30 dage.

En længerevarende, skræddersyet én-til-én anbringelse til komplekse sager, der kræver et samspil af socialpædagogisk, psykiatrisk og evt juridisk ekspertise.

Læs mere om modul c

Indskrivning kan foregå med det samme. Vi ved, hvor vigtigt det kan være at handle – her og nu.