DANMARK

Akuttjeneste med 1-1 bemanding

Varighed op til 3 døgn

Kan hurtig indsats godt gennemføres rutineret og ordentligt? Vores pædagoger kan træde til hurtigt, og ved, hvordan de skal agere, så de overholder reglerne for opstart af både frivillige, tvangs- og domsanbringelser. Vores vigtigste mål er, at den akutte indsats bliver starten på en god anbringelse for den unge, uanset om den unge skal være længerevarende hos os, eller vi skal bygge bro til en anden indsats. I modul A kan der også være tale om en hurtig opskalering af støtten i en igangværende anbringelse, fx af sikkerhedshensyn.

Akuttjeneste er godkendt til og anvender de samme pædagogiske metoder som de andre moduler, selvfølgelig tilpasset opgaven. Den anerkendende tilgang, som i alle situationer prøver at give den unge handlemuligheder og aktør-rolle, er altid central. Den systemiske tænkning kan eksempelvis betyde, at vi tænker familiesituation, venskaber, skoleforhold eller nærmiljøet ind i afhentningen, dér hvor det er nødvendigt. Der indgår næsten altid den motiverende samtale i en akutindsats, da motivation tit er en vigtig del af brobygningen til den længerevarende foranstaltning.

Forløbet starter typisk med et opkald til Soloprojekts leder. Her aftaler du, evt med inddragelse af vores visitationsteam, hvad din borger har brug for. Der kan aftales bagvagt, en eftersøgning, en afhentning, og så kører vi til vores godkendte opholdssted, typisk på adressen i Søndbjerg, hvor den unge og pædagogen får etableret sig.

Vi har et dagsskema klar, som den unge og pædagogen tilpasser til den unges behov. Der bliver talt om, hvad der er sket, og hvad der videre skal ske. Den unges overvejelser og motivationsfaktorer bliver skrevet ned. Vi prøver at undersøge, om den unge har en ambivalens mht fremtiden, dvs noget der taler for en bestemt løsning, og noget der taler imod. Denne ambivalens prøver vi at arbejde med. Det er det centrale element i den motiverende samtale, og gør det forhåbentlig mere sandsynligt, at den kommende indsats kan starte med et godt udgangspunkt.

Stilheden og roen i naturen giver den unge mulighed for at agere i stedet for at reagere, samt at have fuld opmærksomhed på nuet.

Akut tjeneste 24 timer i døgnet

Akut telefon

22 38 03 58

Akut telefon

22 15 29 72

OPHOLDSSTEDER.DK Sammen er vi bedre

Akuttjeneste
med 1-1 bemanding

Varighed op til 3 døgn.

Akut og hurtig afhentning og professionel opstart af hhv. frivillig, tvangs- og domsanbringelser. Vores pædagoger kan træde til hurtigt, og ved, hvordan de skal agere professionelt.

Læs mere om modul a

Længerevarende
forløb

Varighed mere end 30 dage.

En længerevarende, skræddersyet én-til-én anbringelse til komplekse sager, der kræver et samspil af socialpædagogisk, psykiatrisk og evt juridisk ekspertise.

Læs mere om modul c

Indskrivning kan foregå med det samme. Vi ved, hvor vigtigt det kan være at handle – her og nu.